Werkwijze

Vooraleer we aan een opdracht beginnen wordt er met de klant een prijs per regel, een leveringstermijn en een manier van levering afgesproken.

De te vertalen tekst kan worden aangeleverd via e-mail, per fax of post, of op een elektronische gegevensdrager.

Wij vertalen uw tekst(en) in de gewenste doeltaal. De vertaling van een technische tekst met een specifieke terminologie wordt steeds voorafgegaan door een grondige voorstudie van het onderwerp/vakgebied in kwestie.

Na een zorgvuldige revisie wordt de vertaling ten slotte binnen de opgegeven deadline en op de gevraagde manier afgeleverd.